Adatvédelmi nyilatkozat

 

A Perfect Vision Optic Kft. (a továbbiakban: Eladó, Adatkezelő), mint Adatkezelő kijelenti, hogy az általa üzemeltetett webáruház működésével kapcsolatos adatkezelése a jelenleg hatályos jogszabályban előírtaknak megfelel. A felhasználók adatainak kezelésekor az alábbi hatályos jogszabályok figyelembevételével és betartásával járunk el.

 • Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény;
 • Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény;

- 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

 • Az 2001.évi CVIII., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról rendelkező törvény;
 • Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény;
 • Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII törvény;

- 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok

szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános

adatvédelmi rendelet, GDPR);

 

Adatkezelés célja

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat célja, hogy a www.elencse.hu webáruházból rendelt termék megrendelése során megadott és a weboldal üzemeltetői („Adatkezelő”) számára hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

Jelen Nyilatkozat hatálya kizárólag az oldal használatához szükséges, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki, rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait, vagy azok egy részét az oldalon, vagy az oldal közvetítésével.

A www.elencse.hu adatkezelésének a célja a weboldalra érkező látogatók azonosítása, a weboldalon elérhető szolgáltatások igénybevétele során, a rendelések teljesítése, házhoz szállítása, ezen tevékenységek dokumentálása, ellenőrzése, a számlázás lehetővé tétele és a létrejött szerződések bizonyítása.

A www.elencse.hu webáruház által forgalmazott termékek megrendelése esetén olyan adatokat is megadhatnak, amelyek a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény alapján személyes adatnak minősülnek, így azok kezelésére ezen jogszabály rendelkezései az irányadók.

A www.elencse.hu a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, a megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, szerződő felel. Bármely Érintett email címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott email címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott email címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintettet terheli, aki az email címet regisztrálta.

 

Az adatkezelés jogalapja

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
 • évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).
 • Felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Az elencse.hu mint adatkezelő adatai

Név: Perfect Vision Optic Kft.

Székhely: 1113 Budapest, Kökörcsin u. 20

Levelezési cím: 1113, Budapest Kökörcsin u. 20.

Cégjegyzékszám: 01-09-347738

Bejegyző Bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 25762497-2-43

Telefonszám: +36 30/505-0916

Email cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-107900

 

A kezelt személyes adatok köre

Regisztrációs során megadandó személyes adatok:

 • vezetéknév
 • keresztnév
 • értesítési telefonszám
 • email cím
 • lakóhely - ország
 • lakóhely - irányítószám
 • lakóhely - város
 • lakóhely - utca, házszám
 • jelszó

 

Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre

Az adatokat elsősorban a www.elencse.hu munkatársai jogosultak megismerni, azonban a munkatársak személyes adatait a cég nem teszi közzé, harmadik személy részére nem adja át.

Az informatikai rendszer fejlesztése, üzemeltetése, megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében az Eladó adatfeldolgozót (pl. informatikus, futárcég, könyvelő) vehet igénybe, azonban ezen szereplők adatkezelési gyakorlatáért a www.elencse.hu nem felelős.

Adatfeldolgozók megnevezése:

 • Név: Dioptrans Kft.
 • Tevékenység: futárszolgálat (Budapest)
 • Telefonszám: +36-1-403 5216
 • Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 • Név: Sprinter Kft.
 • Tevékenység: futárszolgálat (vidék)
 • Telefonszám: +36-1-347-3000
 • Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 • Név: FoxPost Zrt.
 • Tevékenység: futárszolgálat
 • Telefonszám: 06 (1) 999 0 369
 • Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 • Név: MediaCenter Hungary Kft.
 • Tevékenység: webtárhely szolgáltató
 • Székhely: 6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6
 • Postai cím: 6001 Kecskemét, Pf. 588.
 • E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • Telefon: 06 76 / 575-023 Fax: 06 76 / 575-024
 • Honlap: mediacenter.hu

 

 • Név: Cargo-Viszed Kft. (ViddL)
 • Tevékenység: futárszolgálat (Budapest)
 • Székhely: 9700 Szombathely Aranypatak utca 3.
 • E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • Telefon: +36203332052
 • Honlap: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Adatbiztonság

Az Adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására.

A www.elencse.hu a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A www.elencse.hu az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

A www.elencse.hu olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A www.elencse.hu az adatkezelés során megőrzi a titkosságot:

 • megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

Cookie-k (Sütik)

A sütik feladata:

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerülhetnek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket; megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az www.elencse.hu weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet böngészés befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

A www.elencse.hu weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

A weboldalon található cookie-k listája

név
származás
funkció
érvényesség
IDE
Google
"Cookie-kat használunk az internet különböző oldalain általunk megjelenített hirdetések esetén is. A Google-on kívüli webhelyeken használt egyik fő hirdetési cookie neve „IDE”, amelyet a böngésző a doubleclick.net domain alatt tárol." További információk a Google által használt cookie-król ezen a linken.
6 hónap
_ga, _gid
Google
"A Google Analytics a Google elemzőeszköze, amely abban segít a webhelyek és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön, és jelentést készítsen a webhely használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „_ga” cookie." További információk a Google által használt cookie-król ezen a linken.
2 év
1P_JAR
Google
Ez a cookie statisztikákat és konverziókat gyűjt, nem tárol személyes adatokat.
1 hónap
APISID, HSID, SAPISID, SID, SSID
Google
Technikai cookie-k
2 év
NID
Google
"A böngésző ezt a cookie-t küldi el a Google webhelyeinek szóló kérésekkel. A NID cookie egy egyedi azonosítót tartalmaz, amelyet a Google az Ön preferenciáinak – például az előnyben részesített nyelv (pl. a magyar), a keresési találatok megjeleníteni kívánt száma (pl. 10 vagy 20), vagy, hogy bekapcsolja-e a Google Biztonságos keresés szűrőt – és egyéb adatainak tárolására használ."
6 hónap
SIDCC, __Secure-3PSIDCC
Google
Technikai cookie-k
1 év
CONSENT
Google
A Google Maphez szükséges adatokat tárolja.
20 év
GMAIL_RTT
Google
Technikai cookie-k
böngészés ideje alatt
__Secure-APISID, __Secure-HSID, __Secure-SSID
Google
Technikai cookie-k
1 hónap
__Secure-3PAPISID, __Secure-3PSID
Google
Technikai cookie-k
2 év

 

A felhasználó adatkezeléssel kapcsolatosa jogai

A www.elencse.hu megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, kiegészítését, illetve törlését. A Felhasználó a személyes adatainak törlését (ennek időtartama 7 munkanap), vagy módosítását, illetve adatkezeléssel kapcsolatos információkat az alábbi módon kérheti:

E-mailen: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Postai úton: Levelezési cím: 1113, Budapest Kökörcsin u. 20.

A felhasználó bármikor kérheti adatai helyesbítését, illetve módosítását. A www.elencse.hu tiszteletben tartja és megóvja a személyes adatokat. A Szerződő adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. Szolgáltató a vásárló adatait csak a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja a szerződés fennállásának ideje alatt. A Szolgáltató a Szerződő adatait a 2000. évi C. törvény 169. § alapján legalább 8 évig köteles megőrizni. Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos megőrzéséért, de nem vállal felelősséget természeti csapás, bűncselekmény vagy egyéb, elháríthatatlan okból bekövetkező adatvesztésért, megrongálódásért vagy illetéktelen személyek általi hozzáférésért.

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

Hírlevél

A www.elencse.hu lehetőséget ad a felhasználó számára, hogy feliratkozzon a hírlevélre. A hírlevél direkt marketing eszköz és reklámot tartalmaz. A www.elencse.hu a hírlevél igénybevétele során az felhasználó által megadott adatokat kezeli.

Az érintett indokolás nélkül, bármikor leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Ezt megteheti levélben, emailben, a hírlevelek alján található "Leiratkozás" linkre történő kattintással. Ilyenkor a www.elencse.hu, a hírlevelek küldéséhez szükséges adatát törli nyilvántartásából és további hírleveleivel, nem keresi meg az érintettet. A regisztráció során megadott email címekre hirdetést, reklámot tartalmazó leveleket a www.elencse.hu csak a felhasználó hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő módon küld.

 

Jogorvoslat

Felhasználó/vásárló adatainak nem jogszerű kezelése/felhasználása esetén panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap: http://www.naih.hu