Barion Pixel

Kedves Látogató!

Az elencse.hu webshop megújult. Kérjük, hogy amennyiben korábban már rendelkeztél regisztrált felhasználói fiókkal oldalunkon, a belépési oldalon frissítsd jelvszavadat az "Elfelejtett jelszó" opcióra kattintva, majd a sikeres belépést követően ellenőrizd szállítási adataid helyességét. Adataidat a Belépés menü helyén megjelenő lenyíló lista "Fiókom" menüpontjában tudod elérni. Köszönjük a segítségedet!

A webáruház Cookie-kat használ annak érdekében, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk Neked! 

Adatkezelési tájékoztató

Jelen dokumentum a Perfect Vision Optic Kft. (Székhely: 1113 Budapest, Kökörcsin utca 20., Cégjegyzékszám: 01-09-347738, Adószám: 25762497-2-43, Elérhetőség: info@elencse.hu), mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) által, az általa működtetett, www.elencse.hu címen elérhető webáruházzal (a továbbiakban: Webáruház) összefüggésben megvalósított adatkezeléséről ad tájékoztatást. Kérjük, hogy az alábbi tájékoztatást figyelmesen olvassa el!

1. Jelen dokumentum célja

Az Adatkezelő által fenntartott Webáruház működtetése során a Webáruházba regisztráló, azon keresztül vásárlást folytató, továbbá a honlapot meglátogató személyek (a továbbiakban: Érintett, Vásárló, Felhasználó) személyes adatait kezeli az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), továbbá a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet (2016. április 27.) által előírtakkal (a továbbiakban: Rendelet, GDPR) összhangban.

Adatkezelő ezúton tájékoztatja az Érintetteket a Webáruházon keresztül megvalósuló regisztrációval, vásárlásokkal, a hírlevelek küldésével, továbbá az elencse.hu, mint weboldal használatával szükségszerűen együtt járó adatkezelésekkel kapcsolatban, az általa kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, az adatok megőrzési idejéről, tárolásának, továbbításának módjáról, személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumot bármikor egyoldalúan módosítsa.

2. Adatkezelő

A Webáruház használatához szükséges, közzétett adatok kezelője a Perfect Vision Optic Kft., mint Adatkezelő:

·       Székhely: 1113 Budapest, Kökörcsin u. 20

·       Levelezési cím: 1113, Budapest Kökörcsin u. 20.

·       Cégjegyzékszám: 01-09-347738

·       Nyilvántartó Bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

·       Adószám: 25762497-2-43

·       Telefonszám: +36 30/505-0916

·       Email cím: info@elencse.hu  

3. Adatfeldolgozók

Az Adatkezelő tevékenységének végrehajtása érdekében további adatfeldolgozókat (különösen: informatikai szolgáltatók, futár, könyvelő) bízhat meg. Ezen szereplők által kezelt adatok körét és célját a jelen Adatkezelési tájékoztató 4. pontjában ismertetjük.

Adatfeldolgozók megnevezése:

·       Név: GLS Hungary

·       Tevékenység: futárszolgálat

·       Telefonszám: +36 20 890 0660

·       Email: info@gls-hungary.com

 

·       Név: Shoprenter Kft.

·       Tevékenység: webáruház szolgáltatás

·       Telefon: +36-1/234-5012

·       E-mail: info@shoprenter.hu

 

·       Név: Dima.hu Kft.

·       Tevékenység: webtárhely szolgáltató

·       Telefon: +36 52 322121

·       E-mail: info@dima.hu

 

·       Név: SendinBlue SAS

·       Tevékenység: hírlevél küldő szolgáltatás

·       Telefon: +33 (0)1 75 43 78 62

·       E-mail: contact@sendinblue.com

 

4. A Webáruház használata során megvalósuló adatkezelések

Az Adatkezelő felhívja az Érintettek figyelmét arra, hogy az adatok feldolgozása előzetes hozzájárulás alapján történik, melyhez a Webáruházra történő regisztráció alkalmával, illetve a Webáruházon végzett tranzakció során járulhatnak hozzá. Amennyiben az Érintett nem járul hozzá a személyes adatainak kezeléséhez, úgy nem tud regisztrálni a Webáruházra és nem tud a Webáruházon keresztül vásárlást bonyolítani.

Az Adatkezelő kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy az adatok pontosságáért, és naprakészségéért, továbbá a hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség az Érintetteket terheli. Erre tekintettel kérjük, hogy amennyiben a személyes adataikban változás következik be, úgy ezeket a változásokat vezessék át a fiókban rögzített adatokon. Az Adatkezelő fenntartja a jogot arra, hogy a nyilvánvalóan hibás vagy hamis regisztrációt törölje, továbbá kétség esetén a megadott adatok valódiságát ellenőrizze.

 

4.1 Regisztráció


Az adatkezelés célja: A Webáruházon történő vásárláshoz szükséges regisztráció végrehajtása, az Érintettek által leadott megrendelés teljesítéséhez, és vásárlás esetén a számla kiállításához szükséges adatok beszerzése.

Az adatkezelés jogalapja: Az Érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló, kifejezett hozzájárulása, melyet az Érintett a regisztráció során megjelenő jelölőnégyzet kipipálásával ad meg, a jelen dokumentumban foglalt tájékoztatás alapján. (Infotv. 5.§ (1) bekezdés a) pontja, valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján).

A kezelt adatok köre:

·       E-mail cím

·       Jelszó

·       Vezetéknév

·       Keresztnév

·       Telefonszám

Az adatok megőrzésének ideje: Az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, melyre vonatkozó kérését az Adatkezelő 2. pontban meghatározott elérhetőségeire továbbíthatja az Érintett, illetőleg a nyilvánvalóan hibás vagy hamis regisztráció esetén a regisztráció Adatkezelő általi törléséig.

Az adatkezelés helye: Az adatok az Adatkezelő telephelyén található informatikai eszközökön kerülnek tárolásra.

Az adattárolás módja: elektronikus

Adattovábbítás és adatfeldolgozás: Az adatokat elsősorban az Adatkezelő alkalmazásában álló személyek, a jelen bekezdésben ismertetett célok végrehajtásával kapcsolatosan jogosultak megismerni és kezelni. Az adatkezelők részletes listája a jelen Adatkezelési tájékoztató 3. pontjában ismerhető meg.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A Webáruházon történő felhasználói fiók regisztrációja az adatszolgáltatás nélkül nem lehetséges.

 

4.2. Vásárlás a Webáruházon

 

Az adatkezelés célja: Az Érintettek a Webáruházon történő megrendeléseinek felvétele, a megrendelés visszaigazolása, teljesítése, kiszállítása, a vásárlásról számla, bizonylat kiállítása, és az Adatkezelőt terhelő bizonylati rend megtartásával, és a bizonylatolással kapcsolatos kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, melyben az érintett az egyik szerződő fél. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont). Amennyiben a felek között létrejött adásvételi szerződés teljesedésbe ment (az Érintett, mint vevő a vételárat megfizette, és az Adatkezelő, mint eladó a megrendelt terméket a vevőnek átadta, és a vevő a terméket átvette), az adatkezelés jogalapja a Számviteli tv. 169. § (2) bekezdése.

A kezelt adatok köre:

Természetes személy esetén:

·       E-mail cím

·       Vezetéknév

·       Keresztnév

·       Telefonszám

·       Irányítószám (szállítási cím – futárszolgálat választása esetén)

·       Város (szállítási cím – futárszolgálat választása esetén)

·       Utca, házszám (szállítási cím – futárszolgálat választása esetén)

·       Emelet, ajtó, illetve egyéb címre vonatkozó megjegyzés (szállítási cím – futárszolgálat választása esetén)

·       Irányítószám (számlázási cím)

·       Város (számlázási cím)

·       Utca, házszám (számlázási cím)

·       Emelet, ajtó, illetve egyéb címre vonatkozó megjegyzés (számlázási cím)

Jogi személy esetén:

·       E-mail cím

·       Cégnév

·       Adószám

·       Jogi személyt képviselő személy vezetékneve

·       Jogi személyt képviselő személy keresztneve

·       Jogi személyt képviselő személy telefonszáma

·       Irányítószám (szállítási cím – futárszolgálat választása esetén)

·       Város (szállítási cím – futárszolgálat választása esetén)

·       Utca, házszám (szállítási cím – futárszolgálat választása esetén)

·       Emelet, ajtó, illetve egyéb címre vonatkozó megjegyzés (szállítási cím – futárszolgálat választása esetén)

·       Irányítószám (számlázási cím)

·       Város (számlázási cím)

·       Utca, házszám (számlázási cím)

·       Emelet, ajtó, illetve egyéb címre vonatkozó megjegyzés (számlázási cím)

Az adatkezelés helye: Az adatok az Adatkezelő telephelyén található informatikai eszközökön kerülnek tárolásra.

Az adattárolás módja: elektronikus

Adattovábbítás és adatfeldolgozás: Az adatokat elsősorban az Adatkezelő alkalmazásában álló személyek, a jelen bekezdésben ismertetett célok végrehajtásával kapcsolatosan jogosultak megismerni és kezelni. Az adatkezelők részletes listája a jelen Adatkezelési tájékoztató 3. pontjában ismerhető meg.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A Webáruházon történő vásárlás az adatszolgáltatás nélkül nem lehetséges.

 

4.3. Hírlevél küldése, direktmarketing

 

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Reklámtv.) 6. §-a értelmében az Érintett előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy az Adatkezelő mint szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel, az Érintett által megadott elérhetőségein megkeresse. Ezen felül az érintett a jelen Adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy az Adatkezelő a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

Az Adatkezelő nem küld kéretlen reklámüzenetet. Az Érintett jogosult korlátozás és indokolás nélkül bármikor leiratkozni a hírlevelek fogadásáról. Ebben az esetben az Adatkezelő minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg az Érintettet. Az Érintett a hírlevelekről bármely üzenetben található leiratkozó linkre kattintva, vagy az Adatkezelő 1. pontban rögzített e-mail elérhetőségére küldött leiratkozásra irányuló kérésével, elektronikus üzenet formájában fejezheti ki leiratkozási szándékát.

Jelen Adatkezelési tájékoztató keretében felhívjuk a figyelmet arra, hogy az Adatkezelő, illetőleg az Adatkezelő által a szerződés teljesítéséhez igénybe vett Adatfeldolgozók a szerződés teljesítésével, és a Webáruház működtetésével kapcsolatban rendszerüzeneteket, a regisztráció, illetve a megrendelés visszaigazolásáról, és a kiszállítással kapcsolatos egyéb információkat tartalmazó elektronikus és SMS üzeneteket, illetőleg az elektronikus számlát tartalmazó üzenetet küldhetnek az Érintetteknek az általuk megadott email címre. Ezekkel kapcsolatban felhívjuk a figyelmet arra, hogy ezen üzenetek nem minősülnek reklám célú üzeneteknek, így ezek nem tartoznak a Reklámtv. hatálya alá, így azokhoz az érintett hozzájárulására nincs szükség. Erre tekintettel a jelen tájékoztató következő pontjai ezekre az üzenetekre nem vonatkoznak.

Az adatkezelés célja: Reklámot tartalmazó elektronikus e-mail üzenetek küldése az Érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról.

Az adatkezelés jogalapja: Az Érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló, határozott hozzájárulása, melyet az Érintett a hírlevélre történő feliratkozást követően, a feliratkozás megerősítése céljából megküldött e-mailben üzenetben szereplő linkre kattintással ad meg, a jelen dokumentumban foglalt tájékoztatás alapján. (Infotv. 5.§ (1) bekezdés a) pontja, valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján).

A kezelt adatok köre:

·       Keresztnév

·       E-mail cím

Az adatok megőrzésének ideje: Az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, melyet az Érintett a hírlevelekről bármely üzenetben található leiratkozó linkre kattintva, vagy az Adatkezelő 1. pontban rögzített e-mail elérhetőségére küldött leiratkozásra irányuló kérésével, elektronikus üzenet formájában fejezheti ki leiratkozási szándékát.

Az adatkezelés helye: Az adatok az Adatkezelő telephelyén található informatikai eszközökön, illetőleg az Adatkezelő által igénybe vett, 3. pontban ismertetett Adatfeldolgozóknál található informatikai eszközök.

Az adattárolás módja: elektronikus

Adattovábbítás és adatfeldolgozás: Az adatokat elsősorban az Adatkezelő alkalmazásában álló személyek, a jelen bekezdésben ismertetett célok végrehajtásával kapcsolatosan jogosultak megismerni és kezelni. Az adatkezelők részletes listája a jelen Adatkezelési tájékoztató 3. pontjában ismerhető meg.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: kedvezményekkel, akciókkal kapcsolatos tájékoztató levelek kizárólag az érintett adatai, és a hozzájárulása megadását követően küldhető.

4.4. Cookie-k

 

Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja a Felhasználót, hogy a Webáruház bizonyos részeinek letöltésekor a webszerver automatikusan kis adatfájlokat, ún. cookie-kat ("Cookie", "Süti") helyez el a Felhasználó eszközére, majd a későbbi látogatás során ezeket visszaolvassa. Bizonyos esetekben ezek az adatfájlok az Infotv. illetőleg a GDPR értelmében személyes adatnak minősülnek, hiszen a böngésző visszaküld egy korábban elmentett Sütit, a Sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége nyílik összekapcsolni a Felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját böngészési élményének javítása érdekében.

A Webáruház a használat során három különböző célból helyez el cookie-t a felhasználó eszközén:

·       A működéshez elengedhetetlen, ún. „session cookie”-kat, amit a Webáruház azért helyez el, hogy a bejelentkező felhasználó munkamenetét a kijelentkezésig azonosítani tudja és így a regisztrált felhasználó adatait védje. Ha az Érintett a böngészőjében nem engedélyezi a session cookie-k elfogadását, akkor a Webáruház szolgáltatásai nem vehetők használatba.

·       Az Adatkezelő statisztikai adatgyűjtés céljából a Google Analytics szolgáltatását használja, ami sütiket helyez el a böngészőjében, és így adatokat küld az Adatkezelő számára, arra vonatkozóan, hogy mely oldalakat látogatta meg a Felhasználó. Ezek a sütik személyes adatot nem tárolnak, arra szolgálnak, hogy követni lehessen, mit csinált az Érintett a honlapon.

·       Ezen kívül az Adatkezelő a Google AdWords és Facebook Ads nevű online hirdetési szolgálatásokat használja. Ezek használata mellett rögzítésre kerül, mikor a Felhasználó egy weboldalt a Google AdWords vagy Facebook Ads-hirdetés által ér el. Ekkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezek a cookiek nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.

Az utóbbi két cookie elhelyezése a felhasználó hozzájárulásán alapszik, így azok csak ezen hozzájárulás birtokában kerülnek elhelyezésre, mely hozzájárulást az érintett a Webáruház első látogatását követően megjelenő felugró ablakban található „Elfogadom” gombra kattintva ad meg. Ha nem szeretne részt venni akár a Google Analytics általi adatgyűjtésekben, akár a Google Adwords általi konverziókövetésben, vagy a Facebook Ads általi konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében nem adja hozzájárulását ezen cookie-k telepítéséhez.

A Felhasználó eseti alapon elfogadhatja vagy elutasíthatja a Cookie-k használatát, vagy a böngésző megfelelő beállításával valamennyi Cookie használatát elutasíthatja. Ha a Felhasználó a Cookie-k letiltása mellett dönt, a Webáruház bizonyos oldalaihoz csak korlátozott hozzáféréssel rendelkezik majd, továbbá előfordulhat, hogy a Webáruház bizonyos funkciói vagy szolgáltatásai nem megfelelően működnek majd.

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása, webanalitikai mérések lefolytatása, a Webáruház megfelelő üzemeltetése, felhasználói élmény fokozása, Felhasználók számára hirdetések megjelenítése.

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása, melyet a Felhasználó a felugró cookie figyelmeztetőn található „Elfogadom” gombra kattintással ad meg, a jelen tájékoztatóban foglalt megfelelő tájékoztatás alapján. (Infotv. 5.§ (1) bekezdés a) pontja, valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján).

A kezelt adatok köre:

·       azonosítószám

·        dátum

·       időpont

·       az előzőleg meglátogatott oldal URL címe

Az adattárolás módja: elektronikus

Adattovábbítás: Adattovábbításra nem kerül sor.

 

5. Adatbiztonság

Az Adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására.

Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

  • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
  • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
  • változatlansága igazolható (adatintegritás);
  • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

6. A felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Helyesbítés joga: Az Érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog: Az Érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

·       A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

·       Az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja

·       Az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre

·       A személyes adatokat jogellenesen kezelték

·       A személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell

·       A személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az Érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

·       Az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését

·       Az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását

·       Az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez

·        Az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen. Ezesetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az Adatkezelő az Érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Adathordozáshoz való jog: Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás joga: Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást: Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen - ideértve a profilalkotást is - alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés:

·       Az Érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges

·       A meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít

·       Az Érintett kifejezett hozzájárulásán alapul

Visszavonás joga: Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Eljárási szabályok: Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15-22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, vagy - különösen ismétlődő jellege miatt - túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Kártérítés és sérelemdíj: Minden olyan személy, aki rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az Adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az Adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

Az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

Adatvédelmi hatósági eljárás: Az Érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz:

·       Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

·       Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

·       Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

·       Telefon: +36 1 391.1400

·       E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

·       Honlap: www.naih.hu

 

Bírósághoz fordulás joga: Az Érintett a jogainak megsértése esetén, a panasz benyújtásától függetlenül, az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

7. Kapcsolatfelvétel

Amennyiben az Érintett kapcsolatba kíván lépni az Adatkezelővel, ezt, az Adatkezelő adatait tartalmazó, a tájékoztató 2. pontjában meghatározott elérhetőségeken keresztül teheti meg.